Er was eens…

DigiTales is een initiatief van serious gamebedrijf 8D Games en communicatiebureau Bureau Maalstroom. De ambitie? De jeugd spelenderwijs in contact brengen met digitale erfgoedcollecties en tegelijkertijd het leesplezier bevorderen. Het aanbieden van volksverhalen in een interactieve, digitale jas biedt bovendien tegenwicht aan het probleem van ontlezing. Dat zag ook het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Eind 2019 honoreerden zij het projectidee met een bijdrage vanuit het fonds Digital Heritage X Public.

Even bellen of mailen?